Drone
NORMANN FOTO

NORMANN FOTO

still & video. Fotografi med speciale i firmaprofil, portræt, reportage, drone luftfoto og video.

photography & film by Peter C. Normann

Drone

Drone flyvning

Dronefoto og dronevideo luftoptagelser

We are specialized in aerial cinematography and photography and we are constantly uploading new videos recorded with UAV drones.

NORMANN FOTO er også gået i luften

 

 

– med den seneste tekonolig drone - quadrocopter producer nu "Topview" drone optagelser.

 

Vi kan nu tilbyde unikke luftoptagelser med brug af drone.

 

Giv din virksomhed eller næste hvad somhelst et løft i højderne. Få lavet topview dronefoto og dronevideo optagelser fra en ny vinkel og få alle detaljer med!

Droneoptagelser kan laves både ude -og indendørs.

 

Se eksempler nedenfor på udendørs luftoptagelser lavet med vores drone.

Dronepilot
Land

DRONEVIDEO

PRISER PÅ LUFTFOTO OG

VIDEO FRA DRONE

Hvert job er unikt og med mange forskellige faktorer der påvirke prisen. For at give den bedst mulige pris på droneoptagelser foretrækker vi at give individuelle tilbud efter at have drøfte detaljerne i projektet.

 

Der være forhold såsom kørsel, tidspunkt, dispensation fra Trafikstyrelsen og andet der påvirker prisen, så vi opfordrer altid til at du kontakter os for et fast tilbud.

Kørselstillæg/forplejning inkluderes i vores tilbud hvis nødvendigt. Er logi nødvendigt kan det faktureres separat eller aftales nærmere på forhånd.

Vi gennemgår meget gerne vores tilbud i detaljer og vi leverer altid vores tilbud skriftligt når vi har modtaget en fuld beskrivelse fra kunden og har fuldt overblik over krav og forventninger til vores produkt.

BOOKING

Vejr er meget omskifteligt og da forholdene skal være gode til droneoptagelser, er vi meget fleksible når det kommer til at få dine optagelser i kassen. Mange af vores jobs er booket i sidste øjeblik. Vi skal dog have tid til at lave vores pre-flight forberedelser og sikre at flyvningen kan foretages sikkert i henhold til gældende flyveregler for droner og for at opfylde krav til en evt. dispensation vi måtte have fået.

Vi forhåndsbooker naturligvis gerne jobs på ønskede datoer med forbehold for at fast-bookede jobs har førsteprioritet. Vi er dog meget fleksible med mulighed for bookinger.

P.C. Normann selfi

Set nede fra

 

Over det seneste år har Peter C. Normann opnået stor flyveerfarring samt fuldført dronepilot uddannelsen. Drone flyvelicens er dog ikke indhente endnu med godkendelse fra Trafikstyrelsen. Så indtil da fortages flyvningerne indefor gængse regler, eksempelvis der hvor lodsejer tillader og fra alle andre offentlige områder/steder hvor der kan flyves efter følgene 7 generelle regler:

 

7 generelle regler for flyvning med drone

  • Flyvningen må ikke udsætte andres liv eller ejendom for fare.

 

  • Ligeledes må områderne (fx naturreservater) ikke påvirkes.

 

  • Flyvning indenfor en radius af 5 km til en offentlig flyveplads er forbudt.

 

  • Flyvningen indenfor en radius af 8 km til militærflyvestation er forbudt.

 

  • Afstanden til bymæssig bebyggelse eller større offentlig vej, skal være mindst 150 meter. Her gælder ubeboede boliger dog ikke (fx en ubeboet gård / grusvej).

 

  • Max flyvehøjde er 100 meter over terræn, af hensyn til flytrafikken.

 

  • Flyvning over tæt bebyggede områder – herunder campingpladser, sommerhusområder, eller andre ‘områder’ i fri luft er ikke lovligt. Herunder gælder også større menneskemængder samlet i det fri.

 

  • Følsomme naturområder i BL7-16 (bekendtgørelse) må ikke overflyves.

#normannfoto

#normannphoto

Copyright

©2007-2017 NORMANN FOTO All Rights Reserved

NORMANN FOTO logo